Kijkplaat Deventer

Voor de 18e Oostnederlandse Stripboekenbeurs in de Lebuïnuskerk maakten wij een kijkplaat van middeleeuws Deventer.

Deze impressie is verschenen in twee versies. Een poster op A2 formaat en een Print op A3 formaat.

Als basis is een afbeelding van de stad uit 1550 gebruikt.

Aan de linkerkant stond toen nog de Noordenbergtoren. Deze is rond 1487 gebouwd met als doel de stad te beschermen. De toren was gebouwd van baksteen, had muren tot zeven meter dik, was ongeveer 35 meter hoog en had een doorsnede van 21,5 meter. Toen er steeds sterkere aanvalswapens kwamen verloor de toren haar functie. De laatste restanten van de toren zijn in 1775 afgebroken. In de Nieuwstraat is de omtrek van de toren in het stratenpatroon verwerkt.

Aan de rivier staat een kraan, voor het in- en uitladen van goederen. De kraan is bovenop een torentje gebouwd. Van deze toren is niets meer terug te vinden in het straatbeeld. Waar stond deze toren precies? Tegenover de Kranensteeg natuurlijk.

Als je goed oplet zie je dat de spits van de Lebuïnustoren afwijkt van het huidige, ronde model. Aan de rechterkant is nog de oude haven zichtbaar. Op dat punt ligt nu de Wilhelminabrug.